De toewijzingsprocedure

Het verkoopteam van Synchroon wijst na sluiting van de inschrijfperiode de woningen toe aan de kandidaten;

Voor de toewijzing wordt per bouwnummer bekeken hoeveel kandidaten dat bouwnummer hebben gekozen als 1e voorkeur. Bij meerdere kandidaten, wordt de woning willekeurig door het verkoopteam toegewezen aan één kandidaat. Op deze wijze worden alle bouwnummers behandeld. Indien een bouwnummer niet kan worden toegewezen aan een kandidaat die het bouwnummer als 1e voorkeur had opgegeven, wordt – op gelijke wijze – bekeken of het bouwnummer kan worden toegewezen aan een kandidaat die het bouwnummer heeft opgegeven als 2e voorkeur. Indien dat niet lukt, zal worden gekeken naar 3e, 4e, 5e…etc. voorkeur;

Indien een bouwnummer aan een kandidaat is toegewezen, wordt de betreffende kandidaat benaderd door de verkopend makelaar voor een verkoopgesprek;

Indien aan een kandidaat (voorlopig) geen bouwnummer kan worden toegewezen, ontvangt kandidaat daarvan een bericht. Mocht alsnog een bouwnummer – conform toewijzingsprocedure- beschikbaar komen, dan wordt kandidaat alsnog over benaderd.

Uitslag toewijzing

Kandidaten aan wie een woning is toegewezen worden dinsdag 16 november 2021 gebeld door de makelaar. Er wordt dan direct een afspraak met je ingepland voor een informatief gesprek met de makelaar. In dit persoonlijke gesprek lichten wij je het project en de woning toe en informeren wij je tevens over alle aspecten van het aankopen van een nieuwbouwwoning. Ook bespreken we de reserveringstermijn en spreken we af wanneer je definitief beslist of je wel of niet tot aankoop overgaat en wanneer de tekenafspraak dan plaats kan vinden.

De kandidaten aan wie geen woning is toegewezen, ontvangen dinsdag 16 november 2021 daarover een e-mail met de mededeling dat zij reservekandidaat zijn (voor de bouwnummers die men heeft opgegeven). Indien er een kandidaat afvalt wordt dezelfde toewijzingsprocedure gevolgd voor de vrijgekomen woning. Wij kunnen je dan ook niet berichten op welke plaats op de reservelijst je staat.

Zoekvenster sluiten